По-високи резултати

Компаниите с по-висока ангажираност отчитат 32% по-високи резултати по критерии за индивидуално представяне.

По-малко текучество

Компаниите с по-висока ангажираност имат 50% по-малко текучество.

Ръст на годишната печалба

Компаниите с по-висока ангажираност отчитат средно 20% по-висок ръст на годишната печалба.

Удовлетвореност на клиентите

Компаниите с по-висока ангажираност отчитат 15% по-висока удовлетвореност на клиентите си.

Включете се сега!

Включете се сега!

Осигурете развитието на компанията си!

В националното изследване на ангажираността могат да участват всички компании, които имат дейност, подразделения или офиси в страната, без...
JobTiger е компания за комплексни HR услуги, създадена през 2000г. В портфолиото на компанията се включват услуги в няколко...
Само защото се събира обратна връзка от служителите, не означава, че се измерва ангажираност. Изследването на ААА обхваща 18 фактора на ангажираността и удовлетвореността на работното място и предоставя детайлна информация относно нагласите на служителите. Обработката на данните е насочена не само към ранжиране (подреждане) на компаниите по балове (оценки), но и посочване на конкретни действия за подобряване на резултатите на организацията, с минимални ресурси и висок фокус върху определени драйвери на ангажираността.
Изследваме ангажираността на служителите в България в продължение на 7 години, доверили са ни се над 100 компании, изследвани са повече от 20 000 служители. През годините наблюдаваме два статистически критерия за надеждността на изследването, чиято стойност е класифицирана със степен „отличен“: • Общ коефициент на извадкова адекватност (адекватност на включването, надеждност на модела); • Коефициент на вътрешна съгласуваност (Надеждност - Алфа на Кронбах).
Нашият екип подхожда с желание да бъде максимално полезен и в помощ на клиентите си. Онлайн докладите на нашия инструмент съдействат за прецизното и лесно анализиране на данните. Докладите-анализ, са ефективно средство за улесняване на вашите бизнес-планове и вплитането в тях на индивидуалните нагласи и личния принос на всеки служител.