Терминът се използва, за да опише степента на задоволяване на потребностите и желанията на служителите в дадена компания. Удовлетвореността на служителите до голяма степен зависи от очакванията им. Следва да се отчете, че работещите в различните индустрии, при различни условия като работна атмосфера, заплащане, задачи и т.н. имат и различни очаквания.

Някои специалисти и учени свързват удовлетвореността с щастието на работното място, но аз ще се въздържа от тази връзка поради следните факти:

Щастието е детерминанта на личността. Много изследвания показват, че всъщност индивидите имат генетично заложен индекс на щастие (при някои по-висок, при други по-нисък) и този индекс се променя в малки или големи диапазони в зависимост от случващото се на човек – намиране на нова работа, сключване на брак, развод, съкращение или уволнение от работодател. Интересното е, че хората се адаптират към всяка ситуация и се връщат към обикновеното състояние на щастие. Служител започва нова работа/проект и е много щастлив, но в даден момент той се адаптира към ситуацията и се връща към своите нива на щастие. Тази адаптация работи и при негативни емоции, снижаващи естествения индекс щастие.

Президентът Джон Ф. Кенеди през 1962 година е на посещение в НАСА и забелязва един портиер, който почиства. Президентът отива до него и му се представя: “Здравейте, аз съм Джон Кенеди. Мога ли да ви попитам какво правите?“ Портиерът отговаря: “Здравейте, господин Президент. Аз помагам да изпратим човек на луната.“

Тази известна история прекрасно илюстрира ангажираността на служителите. Ангажираността е връзка между служител и компания. Припокриването на мисията и целите на индивида и работодателя. Тя е утвърдена в управленските практики като съществена причина за успех и икономическо развитие.

А какво е ангажираността за самите служители? Това е приятната емоция, която ни завладява сутрин преди работа, нетърпението да започне новият ден с нови предизвикателства. Усещането, че работата ни е важна, а нашият труд значим.

Вашата работа значима ли е?

Извадка от статия, публикувана за пръв път в печатно издание „Топ ИКТ Работодател 2017“.