JobTiger е компания за комплексни HR услуги, създадена през 2000г. В портфолиото на компанията се включват услуги в няколко основни области: подбор на персонал, портал за публикуване на обяви за работа, организиране на събития, създаване на работодателска марка и др. Мисията на JobTiger е да се създава стойност за хората, търсещи работа; за бизнеса и за обществото.

Audit Advice Associates (част от бизнес групата на JobTiger) е консултантска организация, предлагаща независима експертна оценка (HR одит) на ефективността на стратегията, активностите и организацията на функцията „Управление на човешките ресурси“, спрямо целите и резултатите на компанията. Методологията за измерване на ангажираността на служителите е използвана през последните години като диагностичен инструмент при HR одитиране.

ICT MEDIA – Водеща технологична медийна група в България.
Портфолиото на компанията включва издания, уебинари, онлайн платформи и събития в областта на информационните и комуникационни технологии.