Business

В националното изследване на ангажираността могат да участват всички компании, които имат дейност, подразделения или офиси в страната, без значение от сектора на икономическата им активност. Ако компанията разполага с няколко териториално разпределени единици, всяка от тях участва самостоятелно. Заради статическата значимост на резултатите, минималният брой участници в проучването е 50. В проучването могат да вземат участие

JobTiger е компания за комплексни HR услуги, създадена през 2000г. В портфолиото на компанията се включват услуги в няколко основни области: подбор на персонал, портал за публикуване на обяви за работа, организиране на събития, създаване на работодателска марка и др. Мисията на JobTiger е да се създава стойност за хората, търсещи работа; за бизнеса и

Цени на проучването без реклама при закупена реклама Основен доклад 990 850 Доклад – анализ 1990 1700   Цени на реклама само реклама реклама при закупен доклад Корица II 2500 2000 Корица III 2500 2000 Корица IV 3000 2500 Фолио 2400 2400 Фолио 1/2 страница 1950 1950 Рекламна страница 1950 1640 1/2 рекламна страница 1140

август 10, 2018

Основен доклад Докладът е само в електронен формат, ползва данни от въпросника за нивата на ангажираност на служителите в компанията и съдържа информация за: Процентно разпределение на всички отговори за всяко твърдение, както и разпределението на отговорите по фактори; Резултатите на компанията за всички твърдения от въпросника и факторите на ангажираността съотнесени с: резултатите на

Годините опит в измерването на ангажираността на служителите ни позволиха да отсеем най-значимите фактори. Големите пет са: Лидерство Признание Даване на възможност за развитие Управление на знанието Комуникация     Лидерство Лидерите са героите в една компания! Това са успяващите хора в компанията, тези, които вдъхновяват останалите членове да полагат усилия да им подражават и

Терминът се използва, за да опише степента на задоволяване на потребностите и желанията на служителите в дадена компания. Удовлетвореността на служителите до голяма степен зависи от очакванията им. Следва да се отчете, че работещите в различните индустрии, при различни условия като работна атмосфера, заплащане, задачи и т.н. имат и различни очаквания. Някои специалисти и учени