JobTiger е компания за комплексни HR услуги, създадена през 2000г. В портфолиото на компанията се включват услуги в няколко основни области: подбор на персонал, портал за публикуване на обяви за работа, организиране на събития, създаване на работодателска марка и др. Мисията на JobTiger е да се създава стойност за хората, търсещи работа, за бизнеса и за обществото.
 
Audit Advice Associates (част от бизнес групата на JobTiger), е консултантска организация, предлагаща независима експертна оценка (HR одит) на ефективността на стратегията, активностите и организацията на функцията „Управление на човешките ресурси“, спрямо целите и резултатите на компанията. Методологията за измерване на ангажираността на служителите е използвана през последните години, като диагностичен инструмент при HR одитиране.
 

ул. "Веслец" 13 , София, BG 1000
Tel: +359 2 4918017
Email: office@jobtiger.bg
Web: nationalsurvey.bg