Каква е методологията?

В проучването използваме собствена методология, основана на световните изследователски и практически познания за ангажираността. Фокусът ни е върху високата степен на надеждност на резултатите и възможността за бърза обратна връзка към организациите

В последните шест години, методологията ни е прилагана в проучване на ангажираността на служители на компании от индустрията и услугите. По тази методология се организира и провежда изследването „ТОП ИКТ Работодател“ за фирми от ИТ бранша и аутсорсинга на услуги (IT&BPO).

При на разработката на нашата методология, ние взехме предвид резултатите от различни проучвания, че съществува пряка връзка между политиките, процедурите и практиките в управлението на човешките ресурси (напр. подбор, обучение, заплащане, оценка на представянето, управление на кариерата, комуникация и др.) с ангажираността на служителите. По начина, по-който тези политики, процедури и практики се прилагат в компанията, оказва влияние и въздействие на нивото на ангажираност на служителите.