Какъв е времевият график?

  • Август, септември 2018 г. – записване за участие
  • Октомври 2018 г. – попълване на въпросниците
  • Ноември 2018 г. – обработка на събраните данни
  • Декември 2018 г. – представяне на резултатите на компаниите – участници
  • Януари 2019 г – публикуване на резултатите от изследването в специална издание, което ще се разпространява към абонатите на изданията на ICT Media и бизнес абонатите на в.Капитал