Какво получавате?

Основен доклад

Докладът е само в електронен формат, ползва данни от въпросника за нивата на ангажираност на служителите в компанията и съдържа информация за:

 • Процентно разпределение на всички отговори за всяко твърдение, както и разпределението на отговорите по фактори;
 • Резултатите на компанията за всички твърдения от въпросника и факторите на ангажираността съотнесени с:
  • резултатите на трите компании с най-високи нива на ангажираност (топ 3);
  • средните резултати за сектора;
  • средните резултати за региона;
 • Сравнение на резултатите на компанията по фактори, за неограничен брой демографски групи по избор.

Доклад – анализ

Той представлява подробен статистически анализ за резултатите от изследването и индивидуален анализ за самата компания, съдържащ:

 • Обобщени данни от изследването – извадка на значимите стойности и фактори от основния доклад;
 • Структура (карта) на ангажираността на организацията – разпределение на активно ангажирани, средно ангажирани (в риск), пасивно ангажирани (безучастни) и активно неангажирани служители;
 • Водещи фактори на ангажираността по стойности;
 • Средни резултати за сектора, свързани с основните политики за УЧР;
 • SWOT анализ;
 • Препоръки за подобрения.

Националното изследване на ангажираността ще бъде съпроводено от специално печатно издание включващо и анализите от изследването. Изданието ще бъде осъществено със съдействието на ICT Media и ще излезе в началото на месец януари 2019г..

Специалното изданието ще бъде разпространено към абонатите на изданията на ICT Media и бизнес абонатите на в.Капитал, както и на специализираното събитие HR Industry 2019г.