Какви са Вашите възможности за участие?

Цени на проучването без реклама при закупена реклама
Основен доклад 990 850
Доклад – анализ 1990 1700

 

Цени на реклама
само реклама
реклама при закупен доклад
Корица II 2500 2000
Корица III 2500 2000
Корица IV 3000 2500
Фолио 2400 2400
Фолио 1/2 страница 1950 1950
Рекламна страница 1950 1640
1/2 рекламна страница 1140 960
1/3 страница 820 720
ПР 1950 1640
вложки 0,20 лв. 0,20 лв.
фиксирана позиция +30% +30%

Посочените цени за проучване са за участие в изследването и съответния доклад.

Всички цени са без включен ДДС.