Кои фактори на ангажираността измерваме?

Ние се концентрираме върху фактори на организационната среда, култура и междуличностни отношения, които са предпоставка за висока ангажираност на служителите, независимо от позицията, която заемат:

В този смисъл, ние изследваме следните фактори (драйвъри):

 • Лидерство
 • Обучение и развитие
 • Работна среда
 • Даване на възможност
 • Оценка на представянето
 • Работа в екип
 • Супервизия
 • Признание
 • Корпоративна култура
 • Кариера
 • Баланс „работа – личен живот“
 • Разбиране и приемане на мисията
 • Възнаграждение и придобивки
 • Ангажираност
 • Фокус към клиента
 • Комуникация
 • Управление на знанието
 • Корпоративна отговорност