Кой може да участва?

В националното изследване на ангажираността могат да участват всички компании, които имат дейност, подразделения или офиси в страната, без значение от сектора на икономическата им активност. Ако компанията разполага с няколко териториално разпределени единици, всяка от тях участва самостоятелно.

Заради статическата значимост на резултатите, минималният брой участници в проучването е 50. В проучването могат да вземат участие и компании с по-малък брой персонал, но резултатите им ще бъдат с по-голяма статистическа грешка.