Защо ангажираност?

Ето какво казват за ангажираността някои водещи компании:

Dell Inc.: “За да са конкурентни днес, компаниите трябва да спечелят умовете и сърцата на служителите по начин, който води до желание за полагане на изключително усилие.”

Caterpillar: “Ангажираността е степента на отдаденост на служителя, на положеното в работата усилие и на желанието му да остане в организацията задълго.”

Едно обобщено разбиране за ангажираността на служителите я представя като показател и измерител за степента на емоционалното и рационалното обвързване с работата и бранда, на собственото желание за допълнително усилие, на лоялността, на обвързването на стремежа за лично развитие с успеха на компанията.

Ангажираните служители:

  • идват на работа готови да направят повече от очакваното;
  • чувстват се комфортно в трудовата роля, която изпълняват;
  • имат продуктивни отношения с колеги и ръководители, основани на идеята за общ успех;
  • говорят с ентусиазъм за продуктите на компанията и нейните постижения;
  • искат да се развиват и надграждат компетенциите си;
  • демонстрират ежедневно ценностите на компанията;
  • не се нуждаят от напътствия и контрол;
  • откриват смисъл и цел в работата си.